atu_crew_logo
TEASTAS IARCHÉIME

FIONTRAÍOCHT CHRUTHAITHEACH & FORBAIRT FIONTAIR

LEIBHÉAL 9 (30 ECTS)
Eanáir – Aibreán 2022 Spriocdháta Iarratais: 10 Nollaig 2021

CREW LAB

Faigh amach \ Tosaigh \ Ceangail

Clár fiontraíochta chruthaitheach ardfháis nuathionscanta chun an chéad ghlúin eile d’Fhiontraithe Digiteacha Cruthaitheacha dinimiciúla a spreagadh agus a mhealladh.

Cuideoidh clár goir CREW LAB smaoineamh cruthaitheach a aistriú ina ghnó inbhuanaithe i ndisciplíní éagsúla (Teilifís & Scannán, Léiriú Fíorúil, Cluichí, Beochan, Forbairt Ábhar, Na hEalaíona Digiteacha, Teicneolaíochtaí Tumthacha, Dearadh Digiteach, Teicneolaíochtaí Cruthaitheacha & go leor eile).

Déanfaidh an clár constaicí sa réimse nuathionscanta a bhriseadh síos ach béarlagair na fiontraíochta a shoiléiriú; agus trealamh uirlisí agus próisis a roinnt chun cumhacht a thabhairt do chruthaitheoirí freagairt d’athrú tapa agus athléimneacht a chothú.

Tríd an bpróiseas seo spreagfar Tástáil. Atriall. Oiriúnú. Tógfaidh tú do chuideachta agus eolas agat ar fhíor-riachtanais an mhargaidh, bunaithe ar aiseolas agus ar thaighde domhain.

 • Fiontraithe Digiteacha Cruthaitheacha a bhfuil smaoineamh acu atáthar ag tástáil go gníomhach sa mhargadh
 • Gnólachtaí nuathionscanta atá ag teacht isteach sa mhargadh
 • Mic léinn ag pleanáil cuideachta
 • Féadfaidh iarratasóirí ó áit ar bith in Éirinn iarratas a dhéanamh ach d’fhéadfaí tosaíocht a thabhairt dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu feadh Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh agus réigiún an iarthair.

CÉARD

 • Clár foghlama cumaiscthe ar bhonn páirtaimseartha thar 12 seachtaine
 • Meantóireacht aonair – ag teacht le riachtanais aonair
 • Líonrú – piarfhoghlaim – tógáil pobail
 • Cóiríocht do mhoil – spás goir

CÉN FÁTH

 • Cuidiú le borradh a chur faoin bpróiseas nuathionscanta
 • Deiseanna a shainaithint sa mhargadh
 • Múnla gnó a fhorbairt agus a chur i láthair
 • Do líonra a leathnú

ÁBHAR AN CHÚRSA

Tá 3 mhodúl sa chúrsa páirtaimseartha seo, le 30 ECTS san iomlán a sheachadfar thar thréimhse 4 mhí ag tosú i mí Eanáir 2022

Modúl 1: Idéú Cruthaitheach

 • Cleachtóirí cruthaitheacha mar fhiontraithe
 • Smaointeoireacht Dearaidh
 • Cruthaitheacht & Nuálaíocht – Smaointe nuálacha a fhorbairt
 • Smaointeoireacht Chriticiúil & Réiteach Fadhbanna
 • Cruthú Luach & Tairiscint Luach
 • Múnla Gnó

Modúl 2: Straitéis Mhargaíochta

 • Straitéis Mhargaíochta – Feistiú an Mhargaidh Táirgí – Méid an mhargaidh
 • Luach Custaiméirí – Straitéis Fála – Turas
 • Scéalaíocht
 • IP a bhainistiú – luach do chruthaitheachta a nochtadh
 • Cur i Láthair & Díolacháin
 • Iontráil sa Mhargadh

Modúl 3: Fiontar Cruthaitheach a phleanáil

 • Forbairt plean gnó bunaithe ar thionscadal
 • Múnlaí gnó le haghaidh na tionscail chruthaitheacha
 • Forbairt Ceannaireachta
 • Roghanna Buiséadaithe & Maoinithe
 • Rialachas Corparáideach
 • Scéalaíocht – Ag cur na ceiste – Cur i Láthair

TORTHAÍ

Ag deireadh an chláir, beidh na rudaí seo a leanas ag gach rannpháirtí rathúil:
 • Gnólacht nuathionscanta inmharthana seolta (céim MVP)
 • Cur i láthair ghairmiúil déanta os comhair éiceachóras d’infheisteoirí ionchasacha, comhpháirtithe agus piaraí sa tionscal cruthaitheach
 • Scileanna fiontraíochta agus forbairt meoin
 • Líonra feabhsaithe agus caipiteal sóisialta
 • Muinín níos fearr, spreagadh chun oibre, solúbthacht, toilteanas foghlama agus meon aigne i leith oibre
 • Réitigh inmharthana a forbraíodh le haghaidh riachtanais an saol dáiríre
 • Pobal cleachtais beoga sa spás cruthaitheach digiteach

RIACHTANAIS IONTRÁLA

Beidh an teastas iarchéime oscailte dóibh siúd a bhfuil na nithe seo a leanas acu:
 • Céim onóracha Leibhéal 8 (nó a chomhionann)
 • Beidh feidhm ag Aitheantas Réamhfhoghlama (ARF) in imthosca áirithe.
 • Cúlra nó spéis sna Tionscail Dhigiteacha Chruthaitheacha
 • Foirm léirithe leasa comhlánaithe

CÉN FÁTH A ROGHNÓFÁ AN CLÁR GOIR SEO?

Déan gnó rathúil de do ghnólacht nuathionscanta cruthaitheach. Tá an clár seo oiriúnach d’fhiontraithe atá ag tógáil gnólachtaí i réimsí nuálaíochta agus cruthaitheacha lena n-áirítear Teilifís & Scannán, Léiriú Fíorúil, Cluichí, Beochan, Forbairt Ábhar, Na hEalaíona Digiteacha, Teicneolaíochtaí Tumthacha, Dearadh Digiteach, Teicneolaíochtaí Cruthaitheacha & go leor eile. Cuirfidh sé eolas agus léargas riachtanach ar fáil d’fhiontraithe maidir le bealaí i dtreo fás agus inbhuanaitheacht gnó agus tabharfaidh sé treoir dóibh siúd a bhfuil fís chruthaitheach acu chun go n-éireoidh leo. Ina theannta sin, beidh deiseanna ann go rialta chun labhairt le fiontraithe, daoine cruthaitheacha agus meantóirí a thabharfaidh ionchur cuiditheach duit maidir le do ghnó.
 • Dhá sheisiún teagaisc in aghaidh na seachtaine
 • Gníomhaíochtaí pobail agus líonraithe ar leith
 • Meantóireacht ghairmiúil, duine le duine ar an tionscadal